Gizlilik Politikası & Çerez Sözleşmesi

1. GİRİŞ

Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası (“Sözleşme”) www.tatlikurabiye.net uzantılı internet sitesi ve/veya uygulamalarını kullanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

Tatlı Kurabiye’ye üye olunması, işbu Sözleşmenin Üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu Sözleşme, Tatlı Kurabiye hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.

Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (üye olmayan ama Tatlı Kurabiye ‘nin servislerinden sınırlı biçimde yararlanan), ister üye (Tatlı Kurabiye’ye kayıt olanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmişlerdir.

Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” ibaresi; “üye” ve “ziyaretçi” kavramlarını içerir genel bir ibaredir.

3. TANIMLAR VE KAPSAM

Bağlantı ve Yönlendirmeler: Tatlı Kurabiye’de yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Tatlı Kurabiye bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

İçerik: Üye içeriklerini de kapsayacak bir şekilde Tatlı Kurabiye’de yer alan her türlü bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorum, makale, yazılım, kod, grafik.

İçerik Uygunluğu: Tatlı Kurabiye’de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Üye İçerikleri: Üyeler tarafından siteye eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik bu tanıma girer ve ister gizli paylaşılmış, ister tüm üyelere açık olarak paylaşılmış olsun, içerikler tamamen içeriği yükleyen kullanıcının sorumluluğundadır. İçeriğin doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olup olmadığı Üyenin sorumluluğundadır. Tatlı Kurabiye ’de bulunan tarif gönder bölümünden tarif gönderen kullanıcılar gönderdikleri içeriğin Tatlı Kurabiye tarafından kullanılmasına, değiştirilmesine ve yayınlanmasına süresiz izin vermiş sayılırlar. Kullanıcıların mobil uygulama ve/veya web sitesi vasıtasıyla paylaştığı tarif yazılı ve görsel içeriğinin yayınlanması ve/veya yayından kaldırılması konusunda kararı Tatlı Kurabiye verecektir.

Tatlı Kurabiye herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda Üyeye haber vermeksizin ve herhangi bir sebep olmadan ( Kişilik haklarını zedelemek, kullanıcı anlaşmasını ihlal etmek vb. ) kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkını saklı tutar.

Telif Hakları, Uyarılar ve Alıntı: Tatlı Kurabiye ‘deki tüm içerik ve hizmetler, telif hakları, marka hakları, patentler, ticari sırlar ve diğer kanun ve yasalar doğrultusunda korunmaktadır.

Tatlı Kurabiye ’de yayınlanan tüm içerik ve site kodlarına ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Tatlı Kurabiye ’ye aittir. İçeriğe ilişkin yazarlar ve Tatlı Kurabiye arasında yapılmış sözleşme hükümleri saklıdır.

Tatlı Kurabiye içeriği yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz. Aksi yönde yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

İçerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcılar içerikleri satamaz, kendilerininmiş gibi kullanamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

Tatlı Kurabiye ’nin yalnızca yer sağlayıcı olması dolayısıyla, Tatlı Kurabiye ‘ye ait internet sitesi ve/veya mobil uygulamalarında paylaşım yapan tüm Üyeler, Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesi ve 5651 Sayılı Kanunun 4/2. maddesine göre tüm paylaşımlarından şahsen sorumludur.

4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler;

Tatlı Kurabiye ‘ye üye olarak ve/veya hizmetleri kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; Tatlı Kurabiye ’yi kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini,

Tatlı Kurabiye ‘de yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut Tatlı Kurabiye editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,

Tatlı Kurabiye ‘ye gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık bulunmayacağını,

Tatlı Kurabiye ‘ye üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluklarında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer Üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını ve/veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal Tatlı Kurabiye ’ye bildirmeyi; Tatlı Kurabiye ‘nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını,

Bildiği halde yalan, yanlış, yanıltıcı ve doğru olmayan içerik eklemeyeceğini,

Tatlı Kurabiye tarafından talep edilmeden veya site ile anlaşmadan reklam oluşturmayacağını ve spam’de bulunamayacağını,

Tatlı Kurabiye’nin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu,

Tatlı Kurabiye ‘de tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra Tatlı Kurabiye tarafından üyelikten çıkarılabileceğini,

Tatlı Kurabiye ‘nin, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini,

Tatlı Kurabiye ‘nin interaktif servisleri vasıtasıyla Üyeler tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden Tatlı Kurabiye’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Tatlı Kurabiye ‘in yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,

Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, yıkıma uğratmak, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturamayacağına, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamayacağını,

Direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını,

İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,

Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi,

Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını,

Tatlı Kurabiye üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, Tatlı Kurabiye ‘nin sorumluluğu olmadığını,

Üyenin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Tatlı Kurabiye yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel verileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Tatlı Kurabiye her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini,

Tatlı Kurabiye dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Tatlı Kurabiye üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını,

Yukarıda sayılan yükümlülüklere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

5. TATLI KURABİYE’YE VERİLEN YETKİLER

Tatlı Kurabiye , üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

Tatlı Kurabiye , herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir.

Bir Üyeye ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu tip durumlarda son karar, Tatlı Kurabiye editörlerine ve yöneticilerine aittir.

Tatlı Kurabiye bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

Tatlı Kurabiye ‘de reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece Tatlı Kurabiye ve/ veya Tatlı Kurabiye ‘nin yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer Tatlı Kurabiye hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen Tatlı Kurabiye ile iletişim kurun.

Tatlı Kurabiye ’den Tatlı Kurabiye markası olan ve/veya olmayan diğer sitelere link verilebilir. Tatlı Kurabiye , link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği Tatlı Kurabiye markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

Tatlı Kurabiye kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

Üyelerin Tatlı Kurabiye’deki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.

Tatlı Kurabiye, herhangi bir uyarı yapmaksızın Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Tatlı Kurabiye gerekli gördüğü takdirde belli kişilerin, kurumların, ip numaralarının veya ip bloklarının Tatlı Kurabiye ’ye erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Sitenin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs, trojan gibi zararlı yazılımların bulaşması ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi risklere karşı antivirüs programları ve benzeri uygulamalar kullanmanızı tavsiye ederiz. Sitemizde gezinmeniz dolayısıyla karşılaşabileceğiniz yazılımsal ve donanımsal dahil olmak üzere hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu nedenlerle sitemizden talepte bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Tatlı Kurabiye gerektiği takdirde; (1) yasalara uymayan bir durumda; (2) Sözleşmeye uymayan bir durumda; (3) güvenlik ve teknik sorunları önlemek adına; (4) kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda; (5) bizlerin, kullanıcılarımızın, kısaca herkesin haklarını korumak adına her türlü bilgiyi okuma, muhafaza etme, açığa çıkarma hakkına sahiptir.

Tatlı Kurabiye, üye tarafından Tatlı Kurabiye’ye iletilen ve/veya Tatlı Kurabiye üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Tatlı Kurabiye , Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

Tatlı Kurabiye, işbu Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde onayları almak suretiyle e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Tatlı Kurabiye’nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve Pazar araştırmaları yapmak için Tatlı Kurabiye’nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

Tatlı Kurabiye’de bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org ve http://www.aboutcookies.org adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

Tatlı Kurabiye ’ni ziyaretiniz esnasında ip adresiniz ve tarayıcınızın sağladığı sair genel veriler Tatlı Kurabiye tarafından anonim olarak kaydedilmektedir.

Tatlı Kurabiye site istatistiklerinin kaydedilmesi için Google Analytics ve Yandex Metrica teknolojisini kullanmaktadır.

Kullanıcıların Tatlı Kurabiye’ye yükledikleri profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, tarif fotoğrafları vb. bütün fotoğraf/video/görseller arama motorlarında gözükebilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tatlı Kurabiye , Üyelerle ilgili bilgileri işbu Sözleşme ve işbu Sözleşmenin eklerinden biri ve ayrılmaz bir parçası olan EK-1’deki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Bilgilendirme Metni kapsamında kullanabilir.

Üye, kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından girilen veya Tatlı Kurabiye kullanımı esnasında toplanan, üretilen, türetilen verileri Tatlı Kurabiye tarafından sitenin veya mobil uygulamanın fonksiyonlarının kullandırılması ve Gizlilik Politikasında ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle Tatlı Kurabiye sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Tatlı Kurabiye ’nin sunduğu hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://tatlikurabiye.net/kvkk sayfası ziyaret edilmelidir. Tatlı Kurabiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metninde ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Tatlı Kurabiye ’ne yayımlandığı an yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Tatlı Kurabiye ’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

Üye, Tatlı Kurabiye dâhilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üyenin veya Tatlı Kurabiye’nin ifşa ettiği amaca uygun olarak kullanmakla yükümlü olup elde ettiği diğer Üyelere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından, KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Tatlı Kurabiye ’nin kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Tatlı Kurabiye üyeliği ve/veya yayımladığı tarifler nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için Tatlı Kurabiye’nin herhangi bir dahilinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı Tatlı Kurabiye’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta Google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeks sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Ticari elektronik ileti iznine onay vermiş olan Üyeler, Tatlı Kurabiye’ye üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları ve bilahare muhtelif suretler ile verecekleri iletişim adreslerine (mail adresi ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmeleri, gerek çeşitli ürün/hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Tatlı Kurabiye tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerinin (isim, mail adresi v.b.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından, yasal azami süre aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki/dijital ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı/paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği; veri sahipleri olarak kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramaları halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almaları ve taleplerde bulunabilmeleri amacıyla mağaza içerisindeki yetkili kişiler aracılığı ile veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde yer alan diğer yöntemlerle (kanuna uygun olan kanallardan ve kanuni usulünce) Veri Sorumlusu Tatlı Kurabiye ilgili kanuna uygun olarak başvurabilecekleri ve Tatlı Kurabiye’ye kanunen uygun işlemin yapılacağı; bunların yanında diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilmelerinin yanında konuya ilişkin vazgeçme bildirimini her zaman gerçekleştirebilirler.

ÇEREZ POLİTİKASI
GENEL
www.tatlikurabiye.net adresinde yayın yapan “Tatlı Kurabiye” uygulama ve/veya internet sayfası kullanımınızı en verimli hale getirebilmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çeşitli çerezler kullanmaktayız. Söz konusu çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna yerleştirilen ve bilgi depolamak için kullanılan küçük veri dosyalarıdır. Diğer bir ifade ile çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu politikada, bu teknolojilerin tümü “çerez” olarak anılacaktır.

Çerezler hakkında detaylı bilgilendirme için

http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerine göz atabilirsiniz.

Uygulamamız ve internet sitemiz haricinde üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve/veya uygulamalarında, “Tatlı Kurabiye” uygulaması ve internet sitesi ile ilişkili olarak çerezler kullanabilir.

UYGULAMA VE İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Otantikasyon Çerezleri: Üyelerimizin uygulama ve/veya internet sitemize, kullanıcı girişi yapma aşamasında, şifrelerini tekraren girmelerini önlemek amacıyla kullanılan çerezlerdir. BT üyeliği ve Facebook Connect girişlerinde de benzer çerezler kullanılmaktadır.

Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların üyelerimize gösterilmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Uygulamanın kaç kere açıldığı, hangi saatlerde kullanıldığı, uygulama içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu gibi)

Teknik Çerezler: Uygulamamızın ve/veya internet sitemizin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Kişiselleştirme Çerezleri: Üye davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ
“Tatlı Kurabiye” uygulama ve/veya internet sayfasını kullanarak çerezlerin, bu Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Ancak önemle belirtmek gerekir ki kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, “Tatlı Kurabiye” uygulama ve/veya internet sayfasındaki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, uygulamayı ve/veya internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamanın ve/veya internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya sınırlı bir erişim imkânı ile karşılaşabilirsiniz. Uygulamadan ve/veya internet sitesinden tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye ediyoruz.

Çerez kullanımı noktasında cihaz ayarlarınızı yapabilmek adına; internet tarayıcılarının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilirsiniz veya Privacy Badger uygulamasını kullanabilirsiniz.